GEODETSKE USLUGE

Obnova katastarskih međa

Izrada elaborata infrastrukture

Legalizacija zgrade

Usklađenje katastra i zemljišne knjige

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Geodetski poslovi u sklopu izgradnje objekta

Inženjerska geodezija