Geooperativa d.o.o. GEODETSKE USLUGE

Geodetski projekt kao glavni projekt s prikazom oblika i veličine građevne čestice, te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici

Geodetski projekt

Geodetski projekt je fizički zasebni dio glavnog projekta i na njemu se prikazuje: oblik i veličina građevne čestice, te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici. Geodetski projekt služi za usklađenje stanja u naravi s katastrom i zemljišnom knjigom, te ako je to potrebno služi za formiranje građevne čestice kroz parcelaciju zemljišta.

Geodetskim projektom se osigurava upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu, uz uvjet da nakon izgradnje objekta nije došlo do odstupanja od glavnog projekta.
Prijenos projektiranog objekta s glavnog projekta na građevnu česticu vrši se iskolčenjem, kojim se prema Geodetskom projektu postavlja pravilne dimenzije i položaj objekta na građevnoj čestici.