Geooperativa d.o.o. GEODETSKE USLUGE

Inženjerska geodezija objedinjuje usluge: iskolčenje, geodetsko praćenje izgradnje, praćenje slijeganja i pomaka objekata u tijeku i nakon završetka građenja, računanje kubatura deponija i iskopa, geodetsko snimanje pročelja zgrada i drugo

geodetske usluge (10)

  • Iskolčenje objekata sa izradom nacrta iskolčenja prema Zakonu o građenju
  • Geodetsko praćenje izgradnje
  • Praćenje slijeganja i pomaka objekata u tijeku  i nakon završetka građenja
  • Računanje kubatura deponija i iskopa
  • Geodetski nadzor nad izgradnjom objekata visokogradnje i niskogradnje (mostovi, tuneli, ceste)
  • Geodetska iskolčenja i mjerenja na sportskim stadionima (za potrebe reklama, atletskih natjecanja i sl.)
  • Snimanje kamenoloma
  • Precizni nivelman
  • Geodetsko snimanje terena sa 3D prikazom, te izrada poprečnih i uzdužnih profila
  • Geodetsko snimanje pročelja zgrada