O nama – Geodetsko projektiranje Zagreb

GEOOPERATIVA d.o.o. Geodetske usluge, obnova katastarskih međa i legalizacija zgrade, Inženjerska geodezija, usklađenje katastra i zemljišne knjige, upis objekta u katastar

Geooperativa d.o.o. Info

Adresa 1: Savska 144 a, 10 000 Zagreb
Adresa 2: Gorjanska 18, 10 000 Zagreb

Tel.: 01 3095 906, 01 3041 270
Fax: 01 3094 760
Mob. 091. 2869.446

E-mail 1: ured@geooperativa.hr
E-mail 2: geooperativa@gmail.com
Web: www.geooperativa.hr

OIB: OIB:10759113279
Matični broj: 03930840
IBAN ZABA: HR592360000110150195

logo

Geooperativa d.o.o.

Bavimo se izvodenjem geodetskih poslova. Neke od važnijih usluga koje nudimo su: geodetska mjerenja, izrada posebnih geodetskih podloga, parcelacije, upis u katastar i zemljišne knjige, upis podzemnih vodova u katastar podzemnih instalacija, pracenje izgradnje objekata i geodetski nadzor, itd.
Naše dugogodišnje iskustvo i tim strucnjaka osigurati ce vrhunsku kvalitetu usluge. Obratite nam se s povjerenjem.

Tvrtka je osnovana 1992. godine.

Trenutno ima 4 stalno zaposlena djelatnika od kojih su 2 ovlaštena inženjera, i 2 geodetska tehničara.

Imamo dugogodišnje iskustvo na različitim geodetskim radovima.
Posjedujemo najmoderniju geodetsku opremu i sofware za uspješno obavljanje najzahtjevnijih geodetskih zadataka.

Naš vlastiti ured nalazi se u Savskoj 144 a.
U Gorjanskoj ul. 18 je sjedište tvrtke.

GEODETSKE USLUGE

Obnova katastarskih međa

Identifikacija dimenzija i položaja katastarske čestice  iskolčavanjem međa koja nije obilježena vidljivim trajnim oznakama.

Izrada elaborata vodova

Elaborat vodova služi za pohranu informacija o vodovima ( položaj dimenzija, dubina, vrsta voda) u katastru vodova.

Legalizacija zgrade

Izrada kompletne dokumentacije potrebne za legalizaciju Vašeg objekta ali i kao kao podloga za izradu drugih geodetskih elaborata.

Usklađenje katastra i zemljišne knjige

Da bi nekretnina imala čiste papire, potrebno je napraviti usklađenje stvarnog stanja na terenu sa stanjem u katastru i sa stanjem u zemljišnoj knjizi.

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Geodetski elaborat za evidentiranje i promjenu podataka o zgradama, takozvani elaborat za upis objekta u katastar.

Geodetski projekt

Prikaz oblika i veličina građevne čestice, te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici za upis objektga u katastar.

Inženjerska geodezija

Iskolčenje objekata sa izradom nacrta iskolčenja prema Zakonu o građenju te geodetsko snimanje terena i pročelja zgrada

Geokodiranje, vektoriziranje i plotanje

Posjedujemo sofware i opremu i  znanje za skeniranje i vektoriziranje nacrta i planova. Plotanje velike količine nacrta i karata u kratkom vremenu.