Geooperativa d.o.o. GEODETSKE USLUGE

Obnova katastarskih međa - nova izmjera, koordinate katastarskih čestica

Obnova katastarskih međa

Da bi znali odrediti dimenzije i položaj katastarske čestice koja nije obilježena vidljivim trajnim oznakama. U mnogim slučajevima međa se može identificirati prema prirodnim granicama na terenu (putevi, potoci, pokosi, itd.), međutim kada to nije moguće, potrebno je među definirati tako da joj se obilježe lomne točke odnosno da se lomovi iskolče.

Kada za katastarsku općinu u kojoj se vrši obnova međa, postoji „nova izmjera“, odnosno koordinate katastarskih čestica su određene nekom od geodetskih metoda, obnova međa je strogo definirana, u određenim okvirima preciznosti.

U Hrvatskoj imamo nemali broj Katastarski općina na kojima nije obavljena „nova izmjera“, te se obnova međa vrši u odnosu na stanje zatečeno u okolici predmetne parcele, pod uvjetom da nije znatno promijenjeno od davnina.