Projekt

Geodetski projekt kao glavni projekt s prikazom oblika i veličine građevne čestice, te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici