Geooperativa d.o.o. GEODETSKE USLUGE

Usklađenje katastra i zemljišne knjige zbog stvarnog stanja na terenu sa stanjem u katastru i sa stanjem u zemljišnoj knjizi

Uskladenje katastra

Da bi nekretnina imala čiste papire, potrebno je napraviti usklađenje stvarnog stanja na terenu sa stanjem u katastru i sa stanjem u zemljišnoj knjizi. Neuredni papiri, ometaju normalno raspolaganje nekretninom, npr. onemogućuje se ishođenje građevinske dozvole, te promet nekretninom.

U slučaju da je ishođeno rješenje o izvedenom stanju za objekte koji se nalaze na više katastarskih ili gruntovnih čestica, obavezno je prije upisa objekta u katastar obaviti usklađenje stanja u naravi sa stanjem u katastru, odnosno u zemljišnoj knjizi ili gruntovnici.