GEODETSKE USLUGE KOD GRADNJE OBJEKATA,  ISKOLČENJA I LEGALITACIJA

OBNOVA KATASTARSKIH MEĐA, IZRADA ELABORATA I UPIS U KATASTAR

INFORMIRATE SE O CIJENI RADOVA GEODETSKIH USLUGA .. NAZOVITE NAS!

Tvrtka Geooperativa d.o.o. nudi geodetske usluge obnove katastarskih međa, geodetska mjerenja, izrada posebnih geodetskih podloga, parcelacije, upis u katastar i zemljišne knjige, upis podzemnih vodova u katastar podzemnih instalacija, praćenje izgradnje objekata i geodetski nadzor, legalizacija objekata izrada kompletne dokumentacije, geodetska snimanja izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade itd.

Naše dugogodišnje iskustvo od 25 godina i kompetentan tim strucnjaka – geodeta osigurati će vrhunsku kvalitetu geodetske usluge.

Obratite nam se s povjerenjem!

GEODETSKE USLUGE – geodeta

Obnova katastarskih međa

Izrada elaborata infrastrukture

Legalizacija zgrade

Usklađenje katastra i zemljišne knjige