ŽELITE LI SE DETALJNO INFORMIRATI O CIJENI RADOVA, NAZOVITE NAS ODMAH!

Što su to geodetske usluge ai kolika je cijena usluge za geokodiranje, vektoriziranje i plotanje kada je činjenica da se geodetski projekt procjenjuje na veće iznose nego inžinjerska geodezija? Koje su sve usluge primjenjive kada je u pitanju obnova katastarskih međa, i kolika je cijena za uslugu upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu? Kako se da kod nekih usluga a najčešće se to odnosi uslugu legalizacija zgrade bude toliko povoljna u odnosu na druge tvrtke koje se bave procijenama te izračunom ko legalizacije zgrade? Zapitajmo se kakve su posljedice kada je u pitanju obnova katastarskih međa ili legalizacija zgrade? Želimo pogledati stvarnu vrijednost izrada elaborata vodova, te koja je cijena legalizacija zgrade. Kako se usklađenje katastra i zemljišne knjige isplate sve geodetske usluge uz upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu? Zbog čega su geodetske usluge za čišćenje poslovnih prostora nije samo agencija za čišćenje u službi za održavanje objekata i dovođenje domara. Kako se ehničko održavanje objekata uklapa u cijenu usluge domar i cijene usluge na terenu zamišljene kao geokodiranje, vektoriziranje i plotanje? Zašto se geodetski projekt tretira kao usluga kod obnova katastarskih međa, cijena geodetske usluge je niska dok je legalizacija zgrade još niža od cijena usklađenja katastra i zemljišne knjige i to iz više razloga?

Tvrtka Geooperativa d.o.o. nudi geodetske usluge obnove katastarskih međa, geodetska mjerenja, izrada posebnih geodetskih podloga, parcelacije, upis u katastar i zemljišne knjige, upis podzemnih vodova u katastar podzemnih instalacija, praćenje izgradnje objekata i geodetski nadzor, legalizacija objekata izrada kompletne dokumentacije, geodetska snimanja izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade itd.

Naše dugogodišnje iskustvo od 25 godina i kompetentan tim strucnjaka osigurati će vrhunsku kvalitetu geodetske usluge.

Obratite nam se s povjerenjem!

GEODETSKE USLUGE

Obnova katastarskih međa

Identifikacija dimenzija i položaja katastarske čestice  iskolčavanjem međa koja nije obilježena vidljivim trajnim oznakama.

Izrada elaborata infrastrukture

Elaborat infrastrukture služi za evidentiranje podataka o infrastrukturi (podzemnim vodovima, instalacija vode, struje plina, DTK ..) u katastru infrastrukture.

Legalizacija zgrade

Izrada kompletne dokumentacije potrebne za legalizaciju Vašeg objekta ali i kao kao podloga za izradu drugih geodetskih elaborata.

Usklađenje katastra i zemljišne knjige

Da bi nekretnina imala čiste papire, potrebno je napraviti usklađenje stvarnog stanja na terenu sa stanjem u katastru i sa stanjem u zemljišnoj knjizi.

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Geodetski elaborat za evidentiranje i promjenu podataka o zgradama, takozvani elaborat za upis objekta u katastar.

Geodetski poslovi u sklopu izgradnje objekta

Postojeći katastarski planovi uglavnom nisu dobra podloga za izradu projekta zgrada. Kao podloga za izradu projekta …

Inženjerska geodezija

Iskolčenje objekata sa izradom nacrta iskolčenja prema Zakonu o građenju te geodetsko snimanje terena i pročelja zgrada

Adresa: Gorjanska 18, 10 000 Zagreb