O nama – Geodetsko projektiranje Zagreb

GEOOPERATIVA d.o.o. Geodetske usluge, obnova katastarskih međa i legalizacija zgrade, Inženjerska geodezija, usklađenje katastra i zemljišne knjige, upis objekta u katastar

Geooperativa d.o.o. Info

Adresa 2: Gorjanska 18, 10 000 Zagreb

Tel.: 01 3094 760
Mob. 091 3094 760

E-mail 1: ured@geooperativa.hr
E-mail 2: geooperativa@gmail.com
Web: www.geooperativa.hr

OIB:10759113279
Matični broj: 03930840
IBAN RBA: HR1624840081100352444

logo

Geooperativa d.o.o.

Bavimo se izvodenjem geodetskih poslova. Neke od važnijih usluga koje nudimo su: geodetske situacije raznih namjena ( za projektiranje, legalizaciju…),  parcelacije ( dioba i spajanje katastarskih čestica), upis objekata u katastar i zemljišne knjige, snimanje i izrada elaborata za  katastar infrastrukture, etažiranje….

Naše dugogodišnje iskustvo i tim stručnjaka osigurati će vrhunsku kvalitetu usluge. Obratite nam se s povjerenjem.

Tvrtka je osnovana 1992. godine.

Trenutno ima 3 stalno zaposlena djelatnika, ovlaštenog inženjera, i 2 stručna suradnika.

Imamo dugogodišnje iskustvo na različitim geodetskim radovima.

Posjedujemo najmoderniju geodetsku opremu i sofware za uspješno obavljanje najzahtjevnijih geodetskih zadataka.

GEODETSKE USLUGE

Obnova katastarskih međa

Identifikacija dimenzija i položaja katastarske čestice iskolčavanjem međa koja nije obilježena vidljivim trajnim oznakama.

Izrada elaborata infrastrukture

Elaborat infrastrukture služi za evidentiranje podataka o infrastrukturi (podzemnim vodovima, instalacija vode, struje plina, DTK ..) u katastru infrastrukture.

Legalizacija zgrade

Izrada kompletne dokumentacije potrebne za legalizaciju Vašeg objekta ali i kao kao podloga za izradu drugih geodetskih elaborata.

Usklađenje katastra i zemljišne knjige

Da bi nekretnina imala čiste papire, potrebno je napraviti usklađenje stvarnog stanja na terenu sa stanjem u katastru i sa stanjem u zemljišnoj knjizi.

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Geodetski elaborat za evidentiranje i promjenu podataka o zgradama, takozvani elaborat za upis objekta u katastar.

Geodetski poslovi u sklopu izgradnje objekta

Postojeći katastarski planovi uglavnom nisu dobra podloga za izradu projekta zgrada. Kao podloga za izradu projekta …

Inženjerska geodezija

Iskolčenje objekata sa izradom nacrta iskolčenja prema Zakonu o građenju te geodetsko snimanje terena i pročelja zgrada