Reference

– Stalni geodetski nadzor nad izgradnjom Autoceste Bosiljevo-Split dionica od tunela Mala Kapela do Ličkog Lešča u dužini od 42 km.

– Stalni geodetski nadzor nad rekonstrukcijom Ljubljanske avenije, Kvaternikovog trga, Škorpikove ul., Remetinečke, Jankomirskog mosta, Ulice Dubrava.

– Izmjera i parcelacija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čazma.

– Izrada posebnih geodetskih podloga i uzdužnih i poprečnih profila za Magistralne plinovode: Zlobin-Omišalj, Ploče-Dubrovnik, Dubrovnik-Prevlaka, Zlobin-Bosiljevo, Lička Jasenica-Bihač i dr. u dužini više od 500 km.

– Elaborati nepotpunog izvlaštenja za Magistralne plinovode: Zlobin-Omišalj, Ploče-Dubrovnik, Dubrovnik-Prevlaka, Zlobin-Bosiljevo, Lička Jasenica-Bihač i dr. u dužini više od 500 km.

– Snimanje i izrada elaborata za katastar vodova za DTK (distribucijska telekomunikacijska kanalizacija)na području Kutine, Osijeka i Zaprešića.

– Snimanje i računanje obujma kamenoloma T.Glava i Debeljača

– Geodetske podloge za eksploatacijska polja ugljikovodika Okoli i Grubišno polje

– Geodetske podloge za građevine i zahvate u prostorute uzdužni i poprečni profili za plinovod, kondenzatovod i slanovod na eksploatacijskom polju ugljikovodika Okoli

– Snimanje i izrada elaborata za katastar vodova za DTK (distribucijska telekomunikacijska kanalizacija)za HT Hrvatski telkom na području Zagreba.

– Praćenje pomaka i slijeganja pri izgradnji stambenih građevina

– Geodetski snimak izvednog stanja po cijeloj Hrvatskoj

– Geodetski elaborati; parcelacija, upis objekata, usklađenja i ostali geodetski elaborati