Geodezija

Inženjerska geodezija objedinjuje usluge: iskolčenje, geodetsko praćenje izgradnje, praćenje slijeganja i pomaka objekata u tijeku i nakon završetka građenja, računanje kubatura deponija i iskopa, geodetsko snimanje pročelja zgrada i drugo