Legalizacija

Legalizacija zgrade, izrada Geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade