Međa

Obnova katastarskih međa - nova izmjera, koordinate katastarskih čestica