Usklađenje

Usklađenje katastra i zemljišne knjige zbog stvarnog stanja na terenu sa stanjem u katastru i sa stanjem u zemljišnoj knjizi